Πέλματα Ιδιοδεκτικότητας

... διορθώνοντας τον μυϊκό τόνο!

heading

Τα πέλματα ιδιοδεκτικότητας ή αισθητικοκινητικά πέλματα παρεμβαίνουν στη λειτουργία των μυών, εξασφαλίζοντας τη φυσιολογική επιβάρυνση του μυϊκού συστήματος και τη βελτίωση του συντονισμού κίνησης και στήριξης του ποδιού.

 

Ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε...

 • Υπέρμετρες στροφικές κινήσεις κατά μήκος του άξονα της Π.Δ.Κ άρθρωσης, οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται ομόπλευρα ή και αμφωτερόπλευρα.
 • Δαχτυλοβασία
 • Μυϊκή υπερτονία ή υποτονία
 • Παραμορφώσεις όπως βλαισοπλατυποδία, ραιβότητα, κοιλοποδία, πλατυποδία
 • Πάρεση περονιαίου νεύρου με αποτέλεσμα μειωμένη λειτουργικότητα της Π.Δ.Κ. άρθρωσης
 • Αθλητικές κακώσεις
 • Περιοστίτιδα της κνήμης
 • Ήπιες στροφικές μετατοπίσεις άκρου ποδός
 • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Επιπλοκές κάτω άκρων λόγω εγκεφαλικής παράλυσης όπως ιπποποδία, έξω/ έσω στροφή κάτω άκρων

Λειτουργώντας ευεργετικά στους μύες μας...

A

Όταν το μήκος του μυός μειώνεται φέρνοντας τις δύο καταφύσεις των τενόντων πιο κοντά την μια στην άλλη, σαν αντίδραση η δραστηριότητα του μυός θα αυξηθεί. Ετσι μια μια ανύψωση στην εξωτερική πλευρά του πέλματος θα χαλαρώσει μηχανικά την ομάδα των περονιαίων μυών. Οι μύες επανελέγχουν και στρέφουν τον άκρο πόδα προς τα έξω σε περιπτώσεις που έχουμε έξω στροφή.

B

Όταν η τάση του μυός αυξάνεται μέσω της απομάκρυνσης της μίας κατάφυσης του τένοντα από την άλλη, ο μυς χαλαρώνει και μειώνεται η δραστηριότητά του. Μια ανύψωση δαχτύλων για παράδειγμα προκαλεί μηχανική υπερδιάταση των καμπτήρων μυών του πέλματος. Λόγω της διέγερσης του νεύρου χαλαρώνει ο μυς και η πτέρνα κινείται προς τα κάτω σε περίπτωση δαχτυλοβασίας.

 

Διαδικασία σχεδιασμού Medical Rehab

 1. Κλινικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στον συγκεκριμένο ασθενή μπορεί να γίνει εφαρμογή πελμάτων Ιδιοδεκτικότητας
 2. Επισκόπηση της βάδισης με γυμνό μάτι ή με βιντεοκάμερα ή / και ανάλυση βάδισης με διάδρομο ανάλυσης βάδισης προκειμένου να εντοπισθούν οι παρεκκλίσεις από τη φυσιολογική βάδιση
 3. Λήψη αποτυπώματος της πελματιαίας επιφάνειας με μελάνι ή σκάνερ ποδιών για να προσδιορισθεί η σωστή θέση για την τοποθέτηση των μπαρών
 4. Δημιουργία δοκιμαστικού πέλματος, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα παρεμβάσεων με σκοπό την επίτευξη της βέλτιστης διόρθωσης της βάδισης.
 5. Επισκόπηση της βάδισης με χρήση του δοκιμαστικού πέλματος ιδιοδεκτικότητας, παρεμβάσεις και βελτιώσεις
 6. Κατασκευή του πέλματος

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ MEDICAL REHAB